Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ST SÖNMEZ TEKSTİL İNŞ.
OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme
amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK
kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
www.akkasgroup.com
Hizmet sahamızın dış cephesinde, idari bina koridorlarında ve ofislerde, fabrika ve depoda
olmak üzere toplam 44 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin
sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler ve bilgi işlem birimi
tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.
Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği
talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin
kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, St Sönmez
Tekstil İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Cd. No:806-808C
Sultangazi / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@sonmezteks.com e-posta
adresine iletebilirsiniz.