DÜNYADA TEKSTİL SEKTÖRÜ

Küresel tekstil ve hazır giyim sektörü son dönemde yaptığı atılımlarla ve yeniliklerle öne çıkmaktadır.

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren gelişmiş ülkelerin üretimde ucuz kaynak arayışına girdikleri görülmektedir.

Yeni teknolojiler, tasarım, yönetim ve önemli markalarla işbirliği, hammaddeye ulaşmada kolaylık, tedarik alanındaki gelişmeler, politik ve ekonomik istikrar tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından önemini korumaya devam etmektedir.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe  toptan satışlar artış kaydetmekte olup, küresel ihracatta kotaların kalkmasıyla birlikte ucuz işgücü avantajına sahip olan ve özellikle Asya ülkelerinin sektörde güçlendiği görülmektedir.

ÜLKELER ARASINDAKİ TEKSTİL SAVAŞI

Çin’in giysi toptan satışlarını AB ve ABD’den Asya ülkelerine yönlendirmesi bu ülkenin tekstil sektöründe öne çıkmasında etkili olmuştur.

Gelişmekte olan ülkelerin tekstil ve hazır giyim sektöründe düşük üretim maliyeti avantajını kullandıkları ve özellikle kota sonrası dönemde Hindistan, Bangladeş, Kamboçya ve Vietnam gibi ülkelerin öne çıktığı görülmektedir.

Hindistan, Çin’in ardından tekstil ve hazır giyim sektöründe en çok tercih edilen ülkelerden
biridir.

Hindistan’ın sektörde ihracatını artırması birçok etkene dayanmaktadır.

Zengin hammadde kaynaklarına sahip olması, düşük işgücü maliyetleri, girişimcilik ve tasarım alanında yaratılan yenilikler ve ülkenin dışa açılım stratejisi Hindistan’ı önemli bir tekstil merkezi yapmıştır.

Bangladeş ise daha çok hazır giyim sektöründe öne çıkarken, toplam tekstil ve hazır giyim sektörü ihracat gelirlerinin yaklaşık %76’sı hazır giyimden gelmekte ve bu alanda ucuz ve bol işgücüne sahip olunması sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Türkiye ve Brezilya tekstil sektöründe ise  yatırım alanında yükselen pazarlar olarak tercih edilmektedir.

Diğer taraftan, Vietnam ve Kamboçya son dönemde tekstil ve hazır giyim ihracatında öne çıkan ülkelerdendir.

ABD ise Çin’den olan tekstil ve hazır giyim ithalatını Vietnam’a kaydırması bu ülke için avantaj yaratmıştır.

Ayrıca son yıllarda ise Çin’de üretim maliyetlerinin iş gücü ve maliyetlerindeki artış nedeniyle yükselmesi yatırımcıların üretim maliyetlerinin düşük olduğu başka ülkelere kaymasına neden olmuştur.

ABD, Japonya ve Güney Kore ön planda olup, ihracatının ise 30 milyon dolara kadar çıkacağı öngörülmektedir